1. Укажіть рівняння , яке описує рівномірний рух.(А)-X=2t^?2.(Б)-x=2+t.(В) x=2.(Г)-x2t^2
2.Укажіть прискорення,з яким рухалися санчата без початкової швидкості з гори,якщо за 10 с вони подолали відстань 100 м.(А)-0,5 м/с^2.(б)- 1м/с^2.(в)-2м/с^2.(г)-4м/с^2.
3.Укажіть швидкість тіла через 1 с від початку руху,якщо рівння має вигляд:x=-4t+2t^2.(а)- -2м/с.(б)- -1м/с.(в)- 0м/с^.(г)- 2м/с.

Ответ на вопрос "1. Укажіть рівняння , яке описує рівномірний..." был оставлен пользователем Гость по предмету Физика. Чтобы посмотреть ответ нажмите "Посмотреть ответ"

Посмотреть ответ